Вероника Делибалтова
Председател на МО в БСП през 2014 – 2018г.

Вероника Делибалтова е родена на 14 юни 1988 г. Завършва Гимназия за преподаване на западни езици “Захарий Стоянов” - гр. Сливен, след което Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Право”. Завършила множество политически обучения, участник в редица младежки инициативи и програми.

Избрана е за председател на Младежкото обединение в БСП през 2014 година, бива преизбрана за втори мандат начело на организацията през 2016 г.

Понастоящем е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия. Майка на едно дете. Членува в БСП от 2006 г., като за нея идеите на БСП са символ на основните човешки ценности и свободи.