Николай Пенчев
Член на Оперативното бюро на Младежкото обединение в БСП

Николай Пенчев е роден в Разград, завършил е ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, а сега е студент в специалност ``Право`` в СУ “Св. Климент Охридски”.

Областен координатор е на Областния съвет на МО в БСП - Разград. Доказал себе си и в младежкия граждански сектор, той е председател и на Младежки общински съвет - Разград, а от 2018 до 2020 година е представлявал област Разград в Съвета на децата към ДАЗД. През този мандат той е член на Оперативното бюро на МО в БСП, като с експертизата си спомага дейността на обединението в сфери като комуникацията с неправителствения сектор и гражданското участие на младите.