Николай Гачев
Секретар на Младежкото обединение в БСП с ресор „Работа с общински съветници и кметове“

Николай Гачев е на 32 години и е от Община Родопи. Средното си образование завършва в ЕГ “Иван Вазов” - гр. Пловдив с чуждоезиков профил. Информатик е, както и магистър със специалност ``Международна търговия`` от ПУ “Паисий Хилендарски” .

Областен координатор е на МО в БСП - Пловдив област, председател на МО в БСП - Родопи, общински съветник и председател на Комисията по устройство на територията, селищна и пътна мрежа и благоустрояване в общината. Занимава се и със земеделие.