Николай Буковинов
Член на Оперативното бюро на Младежкото обединение в БСП

Николай Буковинов е от Поморие, на 33 години, понастоящем е директор на Бюрото по труда в Поморие и общински съветник.

Член е на БСП от 7 години, зад гърба си има няколко мандата като председател на Младежкото обединение в БСП - Поморие и опит като член на НС на МО в БСП.
Член е на Общинския съвет на БСП - Поморие от 2015 година.

По образование е компютърен инженер, като магистратурата му е в сферата на възобновяемите източници, а университетската си кариера той прекарва като председател на студенския съвет на университета си, както и член на общността на Националното представителство на студентските съвети.

Участвал е в различни неправителствени организации като Ротари клуб, където е изпълнявал ролята на президент на Ротариакт Поморие.