Николай Бериевски
Председател на МО в БСП през 2018 – 2022г.

Николай Пламенов Бериевски е роден на 24.03.1990 г. в град Багдад, Ирак. Завършва Първа частна софийска английска гимназия „Чарлз Дикенс“ през 2008 г. Магистър по икономика от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Преминава успешно обучение за бъдещи лидери на Държавния департамент на САЩ на тема „Предизвикателства пред външната политика“ през 2017 г. Завършил политическата школа на Институт за политика към БАН през 2018 г. Преминава през политическата академия на Партията на европейските социалисти през 2017 г.

Председател е на МО в БСП за периода 2018 – 2022 г. Най-младият член на ИБ на БСП в периода 2019 – 2021 г. Работи като експерт към отдел „Външна политка и международни връзки“ на БСП в периода 2014 – 2018 г. Секретар на съвета по „Външна политика“ към НС на БСП в периода 2015-2018 г. Главен експерт към Народното събрание на Република България в периода 2018 – 2021 г. Газов ескперт от 2021 г. до момента. Семеен е и има едно дете.