Никола Ванков
Зам.-председател на Младежкото обединение в БСП с ресор „Масови мероприятия“

Никола Ванков е роден през 1998 година в Пловдив. Завършил е Езикова гимназия ``Пловдив`` с отличен успех. Висшето му образование преминава в Медицински университет – Пловдив, откъдето вече е дипломиран лекар. Владее английски, руски и немски езици. Две години работи като доброволец в COVID-19 отделението към УМБАЛ ``Пълмед``. Планира своята специализация в областта на гръдно-коремната хирургия. В момента развива търговска дейност с медицинско облекло.

Никола е член на БСП от 2017 година и е координатор на МО в БСП за град Пловдив, както и заместник-председател на МО в БСП за цялата пловдивска област. През този мандат поема длъжността и на заместник-председател на НС на МО в БСП с ресор ``Масови мероприятия``.