Мина Кутева
Зам.-председател на Младежкото обединение в БСП с ресор „Медии и обучения“

Мина Кутева е родена през 1996 година в София. Завършва Първа английска езикова гимназия в столицата. През 2020 година тя завършва и Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет ``Св. Климент Охридски`` със специалност ``Връзки с обществеността``. Работи в сферата на връзките с обществеността и рекламата като експерт по външни комуникации към една от най-големите компании в България, както и към международно призната неправителствена организация с множество успешно реализирани проекти.

В рамките на Младежко обединение в БСП Мина е двигателят на обучителните програми на организацията. Втората й отговорност е свързана с медийната политика на МО в БСП - от поддържането на профилите на организацията в социалните мрежи до активната комуникация с български и международни медии и популяризирането на целите на обединението сред широката общественост.