Костадин Харисков
Член на Оперативното бюро на Младежкото обединение в БСП

Костадин Харисков е роден на 27 септември 1991 година в Гоце Делчев. През 2010 година завършва ПМГ „Яне Сандански“ в Гоце Делчев с природо-математически профил, а през 2014 придобива бакалавърска степен „Социална педагогика“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. През 2022 година придобива магистърска степен „Счетоводство и контрол“ от Университета за национално и световно стопанство.

Притежава 2 години опит в сферата на търговията и ресторантьорството и 7-годишен опит в сферата на общинската администрация като част от екипа на Владимир Москов, дългогодишен кмет на Община Гоце Делчев. Притежава опит и в реализирането на младежки дейности, спорта и управлението проекти в сферата на временната заетост.

Костадин вече втори мандат е председател на Младежко обединение в БСП - Гоце Делчев, заместник-председател е на Областния съвет на МО в БСП – Благоевград и член на НС на БСП. През този мандат той влезе в ОБ на МО в БСП, за да подпомага дейностите на организацията в сферата на младежките дейности, социалното подпомагане и местното управление.