Илия Илиев
Секретар на Младежкото обединение в БСП с ресор „Земеделие и селско стопанство“

Илия Илиев е роден на 2 ноември 1993 година в Добрич. През 2016 година завършва специалност ``Агробизнес`` в Икономически университет - Варна с бакалавърска степен, а през 2018 година надгражда своите умения и завоюва своята магистърска степен в същата сфера. Понастоящем той е земеделски производител с огромен опит и успешен бизнес.

Илия влиза в БСП през 2018 година. В момента е заместник на областния координатор на МО в БСП за област Добрич. През този мандат Илия изпълнява и ролята на секретар в Оперативното бюро на МО в БСП с ресор ``Земеделие и селско стопанство``.