Христо Христов
Член на Оперативното бюро на Младежкото обединение в БСП

Христо Христов е на 25 години, от Варна е и е завършил средното си образование в СОУ “Гео Милев” в родния си град с профил „Информатика“ и разширено изучаване на английски и руски език. Висшист е със специалност “Информатика” към междууниверситетската бакалавърска програма на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и BI Norwegian Business School. Има следдипломната квалификация “Учител по информатика и информационни технологии”. В професионалния си път е бил служител в няколко международни IT компании, към момента работи като програмист. Дългогодишен състезател е по плуване, откъдето идват и безспорната му дисциплина и спортсменство.

Член е на БСП от 5 години, вече втори мандат е градски председател на МО в БСП - Варна и член на ГС на БСП - Варна. През този мандат Христо е член на Оперативното бюро на МО в БСП.