Георги Христов
Секретар на Младежкото обединение в БСП с ресор „Международна дейност и законодателни инициативи“

Той е на 25 години, завършил е 91 Немска езикова гимназия, след което и специалност ``Право`` с отличие в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски``. По време на следването си преминава различни стажове към публични органи, сред които се отличават стаж към Президента на Република България и стаж в Европейския парламент. Членува и в различни организации за младежки политики.

Като правоспособен юрист експертизата му е в областта на корпоративно право, право на информационните технологии и право на Европейския съюз.

През този мандат Георги изпълнява ролята на секретар ``Международна дейност и законодателни инициативи`` на МО в БСП, като ще я съвместява с тази на председател на Комисията по законодателните инициативи към НС на МО в БСП.