Георги Ангелов
Зам.-председател на Младежкото обединение в БСП с ресор „Социални политики“

Георги Ангелов е роден на 24 юни 1996 година. През 2015 година завършва Националната търговско банкова гимназия в София, а през 2019 година придобива бакалавърска степен със специалност ``Икономика и бизнес`` от Университета за национално и световно стопанство. През 2020 година придобива и магистърска степен по ``Управление на международни проекти``.

Притежава над 4-годишен опит в сферата на общинската администрация, заемал е различни ръководни позиции в международна компания за управление на проекти. Притежава опит като икономически съветник на член на Европейския парламент. Понастоящем е парламентарен секретар в Министерство на труда и социалната политика.

Георги е член на Националния съвет на БСП, а политическият му път започва от организацията на БСП в столичния район ``Триадица``, където в продължение на няколко години е лидер на младежите. През този мандат той изпълнява длъжността на зам.-председател на МО в БСП с ресор ``Социални политики``, като я съвместява с тази на председател на Комисията по икономика и социална политика към Националния съвет на МО в БСП.