Габриел Вълков
Председател на Младежкото обединение в БСП

Габриел Вълков е роден през 1996 година в София. Завършил е Езикова гимназия ``Дорис Тенеди``. Придобива своята диплома за висше образование в Нов български университет със специалност ``Политика и общество``. Габриел е експерт към Комисията по децата, младежта и спорта на Столичния общински съвет. Бил е експерт и към Комисията по отбрана на Народното събрание. Владее английски и гръцки езици.

Той е член на БСП от 2015 година, като е изпълнявал длъжностите на председател на МО в БСП – София и международен секретар на организацията на национално ниво. През месец май 2022 година е избран за председател на Националния съвет на Младежкото обединение в БСП.