Да запазим Тараклийския университет в Молдова

Дата на качване: 07.07.2022

ПОЗИЦИЯ НА МЛАДЕЖКОТО ОБЕДИНЕНИЕ В БСП ОТНОСНО ЗАТВАРЯНЕТО НА ТАРАКЛИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В МОЛДОВА

Обществото се съставя от минали, настоящи и бъдещи поколения, обединени по силата на традицията, общия начин на живот и културата. Основен стожер на една нация е нейното образование. Именно то е в опасност да бъде разрушено за българското бесарабско общество в Молдова.

Тараклийският държавен университетГригорий Цамблак“, където получават образованието си част от 75-те хиляди бесарабски българи, живеещи в Молдова, е принуден от молдовското Министерство на образованието да затвори вратите си и да се слее с Държавния педагогически университетИон Крянгъ“. До момента тази институция винаги е обединявала академичните общности на България и Молдова. Тараклийският държавен университет дава правото на стотици студенти да обменят знания и опит с различни университети в България.

Ние от Младежкото обединение в БСП не можем да останем безучастни свидетели на този опит да се скъсат нишките, свързващи българските ни общности извън граница. Младите бесарабски българи имат нужда от качествено българско образование. Към настоящия момент българската държава участва в издръжката на университета, предоставяйки 300 хиляди евро годишно за образованието на бесарабските българи в Молдова. Тази година в новия бюджет са предвидени допълнителни 1 милион евро за ремонтирането на сградата му, за да може университетът да продължава да предоставя на своите студенти качествено и високостойностно образование.

Русенският университетАнгел Кънчевсъщо застава срещу затварянето на университета, предлагайки Тараклийският университет в Молдова да се превърне във филиал на Русенския унивеситет в България. По този начин дипломите на студентите от Тераклийския университет ще бъдат български и респективно ще имат тежестта на дипломи от Европейския съюз.

Бесарабските българи в Молдова също са застанали зад каузата ни и искат университетът да продължи своето съществуване или като самостоятелно учебно заведение, или като филиал на Русенския университет. Подобно затваряне на Тараклийския университвет нарушава междудържавните спогодби между България и Молдова, заради това както ние, така и бесарабските българи в Молдова настояваме той да запази досегашния си статут или да се превърне в част от Русенския университет.

Ние от Младежкото обединение в БСП заставаме плътно зад нашите сънародници от Молдова. Приканваме българската държава и правителство да се застъпи и да направи всичко възможно за запазването на Тараклийския университет или това той да бъде превърнат във филиал на Русенския университет и в никакъв случай да не позволява той да бъде затворен. Вярваме, че Молдова като странакандидат член на Европейския съюз не би нарушила споразуменията си с държава член на съюза в лицето на България и би осигурила равноправие на всички свои общности, включително и тяхната свобода на образование. Ние вярваме, че българската общност в Молдова ще премине и през това премеждие, за да можем заедно да продължим своя общ поглед към бъдещето!

Национален съвет на Младежко обединение в БСП

07.07.2022 г.
Гр. София