Позиция на Младежкото обединение в БСП относно предложенията за промяна на Националния празник на Република България

Конституцията е най-висшият и основополагащ акт на държавно управление и устройство. Като олицетворение на учредителната власт, тя закрепва основните принципи и устои на една държава. Точно затова всяка промяна в нея следва да бъде внимателно обмислена и прецизирана и всяко предложение за изменението ѝ да е продиктувано от съществена промяна в обществото или явно противоречие между текстовете ѝ и обективната действителност.
Настоящата прикрита тройна коалиция на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС произведе предложение за промяна в Конституцията на Република България, което не отговаря на нито един от тези критерии. Предложенията за изменения варират от ненужни до крайно недопустими и вредоносни. Уронват се правни принципи като разделението на властите и функцията на институцията на Президента като арбитър и медиатор между трите власти. Самите предложения за промени в Конституцията не са систематизирани и всеобхватни, заедно с тях не са предложени промени в законови и подзаконови нормативни актове, което само по себе си ще доведе до допълнителен хаос и неяснота, ако промените бъдат наложени. За да прикрият тази своя некомпетентност и липса на далновидност пред обществото, управляващото мнозинство „опакова“ предложението си в безсрамното искане за въвеждането на националния празник на страната в Конституцията и неговата промяна от символния за държавата ни 3-ти март на 24-ти май.
Младежкото обединение на БСП отказва да стои като безучастен свидетел на подобни издевателства над българската история и над основния ни закон. Трети март винаги е бил и ще бъде основата и първопричината за съществуването на държавата ни и като такъв и причина за съществуването на нашата Конституция, която сегашното мнозинство в Народното събрание се опитва да подрони. Именно тази дата олицетворява възраждането на българската държавност и връщането на българския народ не само като културен и просветен носител и източник на влияние, но и като самостоятелно обособен държавотворец.
Конституцията като най-висш и основен държавен акт трябва да отразява именно тази същност на българското общество. Много са народите, чието културно влияние е дало облик на модерния свят, от елинската и римската до персийската, но не всяка от тези култури е успяла да се съхрани като държава и като субект на световната карта. Не бива да оставяме българското влияние да бъде сведено единствено до разпространител на културни течения. Няма друг исторически аналог нито в българската, нито в световната история, в който една нация се отрича от почитането на началото на държавата си, от своето обособяване като нация с общо минало, настояще и поглед към бъдещето, за сметка на своето културно влияние. Точно обратното- възможността за оставяне на културен отпечатък е единствено възможна при наличието на силна и обединена държава.
Ние от Младежкото обединение в БСП призоваваме всички политици, независимо от партийната си принадлежност, да осъдят категорично опитите на някои политически сили за тежкото национално предателство, което се подготвя с меко казано зле измислените промени в Конституцията ни от страна на управляващото мнозинство! Не се оставяйте да бъдете заблудени и единствено от подготвяното престъпление срещу националния ни празник, а се вгледайте и се противопоставете и срещу останалите предложения за промени в Конституцията, грубо погазващи разделението на властите и устоите на модерната държава и право!
Държавата ни и нейната Конституция са основите, които нашият народ е изградил с пот и кръв и е задача на всеки един от нас да я отбранява с всички необходими средства.