Национален младежки форум

Младежкото обединение в БСП е организация член и един от учредителите на Национален младежки форум – най-голямата младежка платформа в България и национален младежки съвет на страната. 

НМФ е пълноправен член на Европейски младежки форум и активен партньор на национални и европейски институции в изграждане и застъпничество за младежки политики. 

Мисията на форума е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Платформата има над 30 организации членове, сред които младежки политически организации, неправителствени организации, синдикални сдружения, студентски съвети и др.

Младите европейски социалисти

Young European Socialists

Младежкото обединение в БСП е пълноправен член на Младите европейски социалисти – най-голямата политическа младежка организация в Европа. YES обединява младежи от социалистическите, социалдемократическите и работническите движения от целия европейски континент, за да провежда кампании и да предостави място за дебат, застъпничество, изграждане на капацитет и обмен за всички европейски млади социалистически активисти.

Младите европейски социалисти работят за демократична, екологична и социална Европа, насърчават ясна социалистическа и социалдемократическа визия за нейното бъдеще и се борят с неравенството, социалната несправедливост и десните и екстремистките политики.

Младежки социалистически интернационал

International Union of Socialist Youth

МО в БСП е пълноправен член и на Младежкия социалистически интернационал. 

Младежкият социалистически интернационал е най-голямата политическа младежка организация в света, представляваща около 136 организации от повече от 100 държави. Това е организация-чадър, която обединява социалистически, социалдемократически и работнически политически младежки организации от цял ​​свят. IUSY e международна младежка организация с консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН. Организацията е основана през 1907 г. и преструктурирана след Втората световна война през 1946 г.

Основните сфери на работа на IUSY са демокрацията, правата на човека и младежката политика от гледна точка на свободата, солидарността и равенството.