МО в БСП проведе кръгла маса за младежки политики и заседание на Националния съвет в Асеновград

Младежкото обединение в БСП проведе двудневен семинар, който имаше за цел изграждане на нова политическа платформа на обединението в 6 основни сектора. След двудневния семинар младежите обсъдиха и приеха новия документ на свое заседание. Финалният документ ще бъде публикуван в сайта на МО в БСП и достъпен за всеки, който иска да се запознае с него.