Оперативно бюро на МО в БСП

Запознай се с хората, които ръководят и координират работата на организацията ни през този мандат!
Габриел Вълков
Председател на Младежкото обединение в БСП

Георги Ангелов
Зам.-председател на Младежкото обединение в БСП с ресор „Социални политики“

Мина Кутева
Зам.-председател на Младежкото обединение в БСП с ресор „Медии и обучения“

Никола Ванков
Зам.-председател на Младежкото обединение в БСП с ресор „Масови мероприятия“

Николай Банев
Зам.-председател на Младежкото обединение в БСП с ресор „Координация на комисиите към НС на МО в БСП и партньорство с други организации“

Станислав Стоенчев
Зам.-председател на Младежкото обединение в БСП с ресор ``Комуникация с ИБ на БСП``

Цветелина Пенкова
Зам.-председател на Младежкото обединение в БСП с ресор „Европейски политики“

Георги Христов
Секретар на Младежкото обединение в БСП с ресор „Международна дейност и законодателни инициативи“

Евгени Филипов
Секретар на Младежкото обединение в БСП с ресор „Организационна дейност и връзка с НПО сектора“

Илия Илиев
Секретар на Младежкото обединение в БСП с ресор „Земеделие и селско стопанство“

Николай Гачев
Секретар на Младежкото обединение в БСП с ресор „Работа с общински съветници и кметове“

Ивомира Георгиева
Член на Оперативното бюро на Младежкото обединение в БСП

Костадин Харисков
Член на Оперативното бюро на Младежкото обединение в БСП

Николай Буковинов
Член на Оперативното бюро на Младежкото обединение в БСП

Николай Пенчев
Член на Оперативното бюро на Младежкото обединение в БСП

Силвия Йорданова
Член на Оперативното бюро на Младежкото обединение в БСП

Христо Христов
Член на Оперативното бюро на Младежкото обединение в БСП