Currently browsing: Позиции

Позиция на Младежкото обединение в БСП относно състоянието и опазването на почвите на територията на Република България

Почвата е ограничен, незаменим и практически невъзобновяем природен ресурс. Тя изпълнява редица функции, които играят важна роля за поддържане на […]

Read more

Позиция на Младежкото обединение в БСП относно предложенията за промяна на Националния празник на Република България

Конституцията е най-висшият и основополагащ акт на държавно управление и устройство. Като олицетворение на учредителната власт, тя закрепва основните принципи […]

Read more